Strona główna

pobierz aplikację


Aplikacja Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, to mobilny przewodnik dla zwiedzających. Zainstaluj aplikację, nawiguj po muzeum, otrzymuj dodatkowe informacje o dziełach w trakcie zwiedzania wystaw. Zlokalizuj daną pracę na mapie i udostępnij ją znajomym. Wszystko dzięki QR kodom i HG Beacons (wykorzystujących technologię Bluetooth 4.0).

Pobierz Aplikację

Zaplanuj wizytę w Muzeum, sprawdź bieżące wystawy i wydarzenia, poznaj ceny biletów, godziny otwarcia oraz inne niezbędne informacje.

HG Beacons

Dzięki HG Beacons otrzymujesz powiadomienia i dodatkowe informacje podczas poruszania się po muzeum. Zwiedzaj i odkrywaj!

QR Code

Skanuj QR Code zamieszczone przy ekspozycjach i otrzymuj dodatkowe informacje.


Wszystkie prawa zastrzeżone © MOCAK 2011-2014 powered by Synerise engine & HG Intelligence S.A.

Home page

download the application


The MOCAK App is a mobile guide for visitors. Download the app, navigate around the Museum, receive additional information on the works while visiting exhibitions. Locate a given work on the map and share it with your friends. All of it is possible thanks to QR codes and HG Beacons (using Bluetooth 4.0 technology).

Download the Application

Plan your visit to the Museum, check current exhibitions and events, admissions, opening hours and other necessary information.

HG Beacons

Thanks to HG Beacons you can receive notifications and additional information while moving around the Museum. Visit and explore!

QR Code

Scan the QR Codes next to the exhibitions and receive additional information.


All rights reserved © MOCAK 2011-2014 powered by Synerise engine & HG Intelligence S.A.