OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Muzeum przyjazne seniorom

Muzeum przyjazne seniorom

MOCAK jest miejscem przyjaznym seniorom, co w 2011 roku zostało potwierdzone honorowym certyfikatem. Muzeum prowadzi zróżnicowane projekty adresowane do starszych odbiorców. W ich ramach seniorzy poznają aktualnie prezentowane w MOCAK-u wystawy, spotykają się z muzealnikami, artystami, tworzą własne prace.

Muzeum organizuje zarówno otwarte projekty adresowane do zainteresowanych sztuką osób starszych, jak i współpracuje z konkretnymi grupami seniorów, tworząc dla nich długofalowe, zindywidualizowane projekty. Zapraszamy do współpracy ośrodki kultury, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku oraz inne instytucje i organizacje.

W listopadzie każdego roku MOCAK organizuje otwarte warsztaty i oprowadzania dla seniorów pod hasłem Tydzień seniora. Akcja kierowana jest do organizacji i instytucji skupiających seniorów lub działających na ich rzecz. Szczegóły spotkań i terminy są ustalane indywidualnie z każdą grupą po zapoznaniu się z jej sugestiami i potrzebami.

Każdej zmianie głównej wystawy w Muzeum towarzyszy otwarty projekt dla osób starszych, który obejmuje przede wszystkim oprowadzanie po nowych ekspozycjach, a także dyskusję oraz czas na własną twórczość.

Podobnie jak dla dzieci i młodych dorosłych, także dla osób starszych MOCAK organizuje warsztaty z artystami, podczas których istnieje możliwość poznania artysty i wykonania wspólnie z nim prac inspirowanych jego twórczością. Przebieg każdego ze spotkań jest indywidualnie ustalany z twórcą oraz z grupą seniorów.

Członkowie  Klubu Kuźnia działającego przy Centrum Kultury im. Cypriana K. Norwida w Nowej Hucie po raz pierwszy odwiedzili MOCAK jako zorganizowana grupa podczas Tygodnia Seniora 2014. Nawiązana wówczas współpraca zaowocowała kolejnymi spotkaniami przy okazji otwarcia nowych ekspozycji. Zwiedzając wystawy czasowe, grupa poznaje różnorodne środki artystycznego wyrazu i zyskuje okazję do dyskusji na aktualne tematy oraz twórczych działań o charakterze wizualnym.

Więcej informacji: www.kuznia.edu.pl/dla_seniorow.html, www.okn.edu.pl/index.php/propozycjekulturalne/spotkania/strefa-sztuki

Archiwum wydarzeń >>>

Od listopada 2012 roku członkowie Krakowskiego Klubu Dyskusyjnego „Amicus” zrzeszającego emerytowanych przedstawicieli krakowskiej inteligencji, profesorów, lekarzy, dziennikarzy spotykają się ze sztuką w MOCAK-u. Zwiedzając czasowe wystawy, grupa poznaje nowe formy wyrazu artystycznego oraz nazwiska znaczących twórców sztuki współczesnej. Wizyta w Muzeum jest jednocześnie okazją do spotkania przy kawie i  wspólnej refleksji nad znaczeniem sztuki.

Jest to jeden z długofalowych projektów adresowanych do seniorów. MOCAK realizuje go we współpracy z Centrum Seniora prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Celem Centrum jest podtrzymywanie samodzielnego funkcjonowania osoby starszej chorującej psychicznie w jej środowisku, wspieranie umiejętności samoobsługi, kontaktów społecznych zapobiegających całkowitej izolacji i zaniedbaniu, co jest najczęstszą przyczyną umieszczania osoby chorującej psychicznie w domu pomocy społecznej lub hospitalizacji z powodów socjalno-bytowych. W ramach projektu realizowanego w MOCAK-u seniorzy skupieni w Centrum odwiedzają systematycznie Muzeum, poznają prezentowane w nim wystawy oraz tworzą swoje prace plastyczne.

Od roku 2011 MOCAK jest partnerem programu 60+ Kultura, zainicjowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu corocznie we wrześniu Muzeum przygotowuje specjalną ofertę dla seniorów: otwarte, bezpłatne oprowadzanie po Kolekcji i wystawach MOCAK-u oraz warsztaty. Do tej pory odbyły się między innymi warsztaty z udziałem Marka Chlandy, podczas których gościliśmy seniorów z Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie.