Mocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Założenia Kolekcji

W obszarze polityki kolekcyjnej MOCAK-u znajdują się prace, które odnoszą się do tradycji awangardy XX wieku, wychodzą od modernizmu poprzez kierunki związane z ekspresją, teatrem, performansem i abstrakcją. Tendencje te mają swoją kontynuację w postmodernizmie i konceptualizmie, także znajdujących się w kręgu zainteresowań naszego muzeum. Dla Kolekcji MOCAK-u równie ważne są realizacje artystów związanych z ruchem Fluxus i przykłady wszelkiego rodzaju eksperymentów i przesunięć granicy mediów w sztuce. Najstarsze prace pochodzą z lat 70., koncentrujemy się jednak przede wszystkim na tych realizowanych od początku lat 90. XX wieku.
Kolekcja MOCAK-u ma charakter międzynarodowy. Mniej więcej połowa zbiorów to prace artystów z naszego kraju. Zestawiając sztukę polską z wybitnymi nazwiskami zagranicznymi, podkreślamy jej światowy poziom. Równocześnie stworzyliśmy grupę historyczną – Leon Chwistek, Marian Eile, Roman Ingarden, Mieczysław Porębski – składającą się z ważnych postaci polskiej kultury, których potencjał inspiracyjny oraz osiągnięcia intelektualne i artystyczne są szczególnie ważne dla programu naszej Kolekcji. Organizujemy wystawy tych twórców, przygotowujemy poświęcone im publikacje i projekty edukacyjne, a także staramy się pozyskiwać ich prace do Kolekcji.

MOCAK przyjął zasadę, że w ramach Kolekcji pokazywane będą wyłącznie prace stanowiące własność Muzeum. W szczególnych przypadkach, kiedy uwypuklenie sensu jakiegoś dzieła wymaga zestawienia go z inną pracą, wspieramy się depozytem czy wypożyczeniem, pytając o warunki zakupu.
Kolejna zasada dotyczy cykliczności ekspozycji. Zamierzamy raz w roku zmieniać układ Kolekcji, łącząc nową wystawę z odmiennymi problemami. Każda odsłona wprowadzać będzie przynajmniej połowę nowych prac. Zasada cykliczności jest dość nietypowa dla praktyk muzealnych. W zdecydowanej większości muzeów ekspozycje kolekcyjne nie są zmieniane latami.
W przypadku MOCAK-u ta cykliczność wynika z chęci stworzenia życia wokół dzieł, o uruchomienie ich różnych interpretacji w zależności od kontekstu, w jakim się znajdują, i zainicjowanie dialogu pomiędzy nimi. Niektóre dzieła z poprzednich ekspozycji pozostają, ponieważ ich instalacja jest niezwykle skomplikowana, a poza tym wydają się stworzone dla danego miejsca.