OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK z siedzibą przy ulicy Lipowej 4 (30-702 Kraków) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, zwana dalej „MOCAK” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Lipowej 4 30-702  e-mail: office@mocak.pl;
 2. W MOCAK-u został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie z postanowieniami RODO, kontakt e-mail:  iod@mocak.pl., z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest umowa zawarta wskutek akceptacji zapisów Regulaminu umieszczonego na stronie internetowej MOCAK-u (zwana dalej „Umową”); Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji umowy.
 4. Dane, które przetwarzamy, w zakresie: adres e-mail wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych czynności przed jej zawarciem.
 5. Podanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy.
 7. Administrator świadcząc usługę Newsletter udostępnia dane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne w zakresie: utrzymania i serwisu oprogramowania wykorzystywanego przy realizacji postanowień umowy ( firmą świadczącą te usługi jest  FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155c, 31- 406,  Kraków).
 8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.