OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//Twórcza wymiana//. Współpraca z uczelniami

Twórcza wymiana. Współpraca z uczelniami

Projekt Twórcza wymiana ma na celu zbliżenie Muzeum, sztuki współczesnej i artystów oraz środowiska uniwersyteckiego.

Podczas spotkań studentki i studenci poznają program MOCAK-u, a wyposażeni w wiedzę o bieżących potrzebach Muzeum, wspólnie z wykładowcami i zespołem Działu Wiedzy o Sztuce określają obszar działania i kształt przyszłych zadań. Projekt zakłada spotkania wprowadzające, konsultacje projektów przez zespół Działu Wiedzy o Sztuce, a w przypadku wybranych propozycji włączenie ich do programu Muzeum. Twórcza wymiana sprzyja budowaniu mostów pomiędzy różnymi modelami edukacji oraz sprawia, że zadania i prace zaliczeniowe są okazją do zastosowania wiedzy w praktyce.

Twórcza wymiana powstała z myślą o kierunkach: animacja kultury, pedagogika, kulturoznawstwo, sztuki piękne i projektowe. Muzeum jest jednak otwarte na mniej oczywiste propozycje, gdyż każdorazowo indywidualnie ustalamy zakres wspólnego działania.

Wykładowców zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt mailowy: edukacja@mocak.pl lub telefoniczny (12 263 40 35), z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Zapraszamy!


DOTYCHCZASOWE ODSŁONY PROJEKTU:

2022/2023: Twórcza wymiana. Wokół wystawy Janiny Turek Życie zapisane w 745 zeszytach
Współpraca z kierunkiem psychologia Uniwersytetu Pedagogicznego – projekt dla studentów i studentek trzeciego roku pod opieką dr Urszuli Tokarskiej, którzy uczestniczyli w spotkaniach seminaryjnych prowadzonych przez dr Paulinę Ornatowską na wystawie Janiny Turek oraz przygotowywali eseje na podstawie dziennika Janiny Turek.

2022/2023, Twórcza wymiana. Sztuka Opowieści
Współpraca z kierunkiem krytyka literacka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – wspólne przygotowanie merytoryczne i prowadzenie spotkań dyskusyjnych o literaturze.
W projekcie – pod opieką prof. dr hab. Doroty Kozickiej i dr. Michała Kozy – biorą udział studenci i studentki wszystkich lat.

2020/2021, drugi semestr: Twórcza wymiana. Lekcje – artyści z Kolekcji
Współpraca ze studentkami i studentami drugiego roku tekstów kultury (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) w ramach zajęć z animacji kultury prowadzonych przez dr Karinę Jarzyńską i dr Julię Kluzowicz. Zajęcia koncentrują się wokół problemu, jak przekazywać wiedzę o sztuce i artystach za pośrednictwem internetu, służą powiększeniu bazy materiałów o Kolekcji MOCAK-u dla nauczycieli i animatorów kultury: pl.mocak.pl/lekcje-artysci-z-kolekcji

2020/2021, drugi semestr: Twórcza wymiana. Kolekcja wokół MOCAK-u
Współpraca ze studentkami i studentami drugiego roku kierunku sztuka i edukacja (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) w ramach zajęć z animacji kultury prowadzonych przez dr. Krzysztofa Marchlaka. Zajęcia poświęcone są wyzwaniom edukacyjnym sztuki w przestrzeni publicznej oraz projektowaniu nowych formatów edukacyjnych.

2020/2021, pierwszy semestr: Twórcza wymiana. Projektowanie graficzne materiałów edukacyjnych
Współpraca ze studentkami i studentami drugiego roku kierunku Art & Design Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w ramach zajęć  z projektowania graficznego pod opieką dr Urszuli Kowal-Kiragi.

2019/2020, drugi semestr: Twórcza wymiana. Format – zeszyt edukacyjny
Współpraca ze studentkami i studentami drugiego roku tekstów kultury (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) w ramach zajęć z animacji kultury prowadzonych przez dr Karinę Jarzyńską i dr Julię Kluzowicz. Efektem współpracy były propozycje zadań i ćwiczeń opartych na dziełach z Kolekcji MOCAK-u.

2019/2020, pierwszy semestr: Twórcza wymiana. Mobilna Kolekcja MOCAK-u jako wyzwanie edukacyjne
Współpraca ze studentkami i studentami drugiego roku studiów magisterskich kierunku Art & Design Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w ramach zajęć z animacji kultury dr. Krzysztofa Marchlaka. Zadanie inspirowane pracą Sándora Pinczehelya zaprojektowane w ramach zajęć przez Jakuba Maciejczyka można znaleźć w zeszycie edukacyjnym nr 13 z serii Twórcza Kolekcja >>

Zobacz także Porozmawiajmy o Muzeum!