OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//Akcjonizm wiedeński. Przeciwny biegun społeczeństwa Prace z kolekcji Essla (Austria)//

Przejdź do wystawy

Akcjonizm wiedeński. Przeciwny biegun społeczeństwa Prace z kolekcji Essla (Austria)

Pierwsza w Polsce obszerna publikacja poświęcona akcjonizmowi wiedeńskiemu. Katalog składa się z kilku części. Oprócz reprodukcji prac Güntera Brusa, Ottona Muehla, Hermanna Nitscha, Rudolfa Schwarzkoglera oraz dużego wyboru ich tekstów, przede wszystkim manifestów i relacji z przeprowadzonych akcji – publikacja zawiera eseje napisane przez specjalistów zajmujących się akcjonizmem.

W polskiej literaturze niewiele możemy znaleźć informacji o sztuce akcjonistów wiedeńskich. Niniejsza publikacja jest pierwszym w języku polskim obszernym spotkaniem z ich tekstami i dokumentacją działań. Po otwierających książkę wstępach oraz tekście kuratorskim następuje wybór ważniejszych tekstów teoretycznych, manifestów i esejów czwórki akcjonistów wiedeńskich, a także relacji prasowych z akcji i wywiadów o akcjonizmie wiedeńskim z odleglejszej czasowo perspektywy (rozmowy z Ottonem Muehlem i Hermannem Nitschem). Na szczególną uwagę zasługują Wybrane teksty teoretyczne Rudolfa Schwarzkoglera, z których żaden nie ukazał się za życia artysty. Kolejna część zawiera zbiór tekstów o akcjonizmie wiedeńskim i kontekstach, w których powstawała ta sztuka. W zagadnienie związków sztuki i polityki w Austrii na przestrzeni XX wieku wprowadza esej Andreasa Stadlera Niepokojąca sztuka i polityka w Austrii. Hanno Millesi w Uwagach na temat akcjonizmu wiedeńskiego, jego poprzedników, następców i środowiska opisuje historyczny rozwój sztuki i postaw Brusa, Muehla, Nitscha i Schwarzkoglera oraz pokazuje ich wpływ na twórczość innych artystów. Maria Anna Potocka w tekście Gwałt na kulturzeprzedstawia akcjonistów na tle Zeitgeistu lat sześćdziesiątych, jako nieodzowne, paradoksalnie wybrane przez społeczeństwo zjawisko rozbijające zastaną skorupę panujących stosunków społecznych. Z kolei Gerald Raunig w rozprawie Sztuka i rewolucja, 1968 roku. Akcjonizm wiedeński i sprzężenie negatywne dokonuje krytycznej analizy politycznego zaangażowania akcjonizmu w rok 1968, a także realnych skutków aliansu artystów i bytów politycznych. Ostatnia część książki rozszerza zagadnienie poruszane na wystawie. Ewa Majewska w tekścieUcieleśnione zniesienie (końca) sztuki w pracach VALIE EXPORT pisze o relacjach między sztuką wiedeńskiej akcjonistki – VALIE EXPORT a kontekstem społeczno-kulturowym i powstającą sztuką kobiet (większość publikacji o akcjonizmie heroizuje mężczyzn, pomijając działania kobiet w ich otoczeniu). O ambitnym, choć de facto niezrealizowanym postulacie awangardy – stopienia się sztuki z życiem, teoretyzuje Kuba Szreder w rozprawie Autonomia sztuki a społeczeństwo, snując rozważania o przyszłościowych możliwościach, ale i zagrożeniach, sztuki rzeczywiście społecznie zaangażowanej. Książkę zamyka obszerny wybór dokumentacji zdjęć działań akcjonistów oraz późniejszych obrazów Brusa i Nitscha.

Akcjonizm wiedeński. Przeciwny biegun społeczeństwa
Prace z Kolekcji Essla (Austria)

autorzy tekstów: Günter Brus, Christophe Ceska, Andreas Hoffer, Mela Maresch, Hanno Millesi, Otto Muehl, Hermann Nitsch, Peter Noever, Günther Oberhollenzer, Maria Anna Potocka, Gerald Raunig, Stanisław Ruksza, Otmar Rychlik, Rudolf Schwarzkogler, Andreas Stadler
artyści (autorzy reprodukowanych prac): Günter Brus, Otto Muehl, Hermann Nitsch, Rudolf Schwarzkogler
język publikacji: polski i angielski
przekład: William Brand, Jan Burzyński, Jennifer Croft, Aileen Derieg, Malcolm Green, Amy Klement, Sława Lisiecka, Tina Messer, Camilla R. Nielsen, Gail Schamberger, Alexander igo
redakcja: Stanisław Ruksza
projekt graficzny, DTP: Rafał Sosin
format: 210 × 270 mm
liczba stron: 296
ISBN 978-83-62435-36-4
oprawa: miękka ze skrzydełkiem
rok wydania: 2011

Katalog wydany w związku z wystawą:

Akcjonizm wiedeński. Przeciwny biegun społeczeństwa
Prace z Kolekcji Essla (Austria)

MOCAK
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
09.11.2011-29.01.2012
kurator: Stanisław Ruksza
koordynator: Delfina Piekarska

Kup teraz: