OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 19 czerwca 2010.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19 czerwca 2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono 16 czerwca 2020. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny, firmę Bonjour sp. z o.o.

Treści niedostępne

– do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury
– do filmów, które zostały opublikowane przed 23 września 2020 roku nie jest dodana audiodeskrypcja
– w serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu, głównie w kolorystyce jasnej wersji strony
– w serwisie występują elementy, które mają użyty zbyt długi alternatywny tekst, lub tekst ten jest niejednoznaczny
– w serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany
– mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł

Wersja mobilna strony

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

Skróty klawiszowe

Poniższa tabela zawiera skróty klawiszowe stosowane przez stronę MOCAK.

Funkcja Klawisz skrótu
Przejdź do strony głównej Alt + 1 lub G
Przejdź do strony Dostępność Alt + 0 lub D
Przejdź do strony Kontakt Alt + 9 lub K
Przejdź do Mapy Strony Alt + 3 lub M
Przejdź do wyszukiwarki Alt + 4 lub S
Przejdź do wersji z wysokim kontrastem Alt + 5 lub C
Powiększ czcionkę Alt + 6 lub F
Pomniejsz czcionkę Alt + 7 lub G

Dodatkowo klawiszem TAB można przełączać się pomiędzy odnośnikami do innych podstron naszej strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
ul. Lipowa 4
30-702 Kraków
tel. (12) 263 40 03
e-mail: office@mocak.pl

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Wyżgawyzga@mocak.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 122634035. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

rpo.gov.pl/

Kontakt do koordynatorki do spraw dostępności

Edyta Wyżga
tel. (12) 263 40 35
SMS: +48 735 408 348
e-mail: wyzga@mocak.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Na stronie internetowej oraz w recepcji w budynku głównym (A) można skorzystać z aplikacji tłumacz online PJM (polskiego języka migowego). Usługa umożliwia połączenie z tłumaczką/tłumaczem od poniedziałku do piątku oraz w soboty pracujące w godzinach 11–18.

Dostępność architektoniczna

Otoczenie i wejście do budynku

Główne wejście do Muzeum znajduję się przy ul. Lipowej 4. Prowadzi do niego krótka droga dla pieszych, zbudowana z kostki brukowej. Bezpośrednio za elektronicznymi drzwiami wejściowymi – po lewej stronie – znajdują się recepcja oraz kasa biletowa. W holu głównym, po lewej stronie od wejścia, znajdują się szatnia oraz szafki, gdzie można zostawić rzeczy na czas zwiedzania. Na końcu głównego korytarza znajduje się kawiarnia. Drugie wejście do Muzeum znajduje się od strony ul. Ślusarskiej i prowadzi przez kawiarnię. Te drzwi są jednak węższe i nie otwierają się automatycznie.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

Na terenie Muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych wzdłuż sąsiednich ulic z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania.

Toalety

Toalety dla zwiedzających mieszczą się w budynku głównym (A). Wejście znajduje się na końcu holu, po lewej stronie. Można także skorzystać z toalet umiejscowionych w przestrzeni ekspozycyjnej, na poziomie 0.

Zwiedzanie dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz rodzin z dziećmi

Budynek główny (A) Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK jest przystosowany do potrzeb odbiorców z niepełnosprawnością ruchową oraz małych dzieci.

Już na etapie projektowania uwzględniono następujące udogodnienia:

– brak progów
– szerokie drzwi umożliwiające swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim i dziecięcym
– dwie toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym (A): jedna (męska) w przestrzeni ekspozycyjnej na poziomie 0, druga (męska i damska) – w pobliżu kawiarni i MOCAK Bookstore
– windy umożliwiające dotarcie na dolny poziom ekspozycyjny (-1) oraz do części administracyjnej Muzeum
– pochylnia na poziomie -1 prowadząca do niżej położonej sali ekspozycyjnej

Osoby mające problemy z poruszaniem się mogą wypożyczyć wózek inwalidzki, znajdujący się w recepcji.

Istnieje możliwość organizacji grupowego zwiedzania Muzeum z przewodnikiem, a także warsztatów dostosowanych do potrzeb odbiorców z niepełnosprawnością ruchową. Nasi edukatorzy oferują wsparcie w poruszaniu się po Muzeum. Spotkania odbywają się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Wiedzy o Sztuce: tel. (12) 263 40 35, adres e-mail: edukacja@mocak.pl

Zwiedzanie dla osób w spektrum autyzmu:

Istnieje możliwość organizacji grupowego zwiedzania Muzeum z przewodnikiem, a także warsztatów, dostosowanych do potrzeb odbiorców ze spektrum autyzmu oraz wysoko wrażliwych. Muzeum dysponuje wygłuszoną i wyciemnioną przestrzenią, w której organizowane są lekcje muzealne i spotkania. Nasi edukatorzy zapewniają wsparcie podczas zajęć. Spotkania odbywają się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Wiedzy o Sztuce, tel. (12) 263 40 35, e-mail: edukacja@mocak.pl

W każdą środę od 16 do 19 w MOCAK-u obowiązują ciche godziny, podczas których w przestrzeni ekspozycyjnej nie są organizowane oprowadzania, warsztaty ani inne wydarzenia, a prace emitujące głośne dźwięki oraz intensywne światło są ściszone lub wyłączone.

Zwiedzanie dla osób niewidomych i słabowidzących

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość zwiedzania Muzeum z psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość organizacji grupowego lub indywidualnego zwiedzania Muzeum z przewodnikiem dla osób niewidomych i słabowidzących. Odbywa się ono po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Nasi edukatorzy oferują wsparcie w poruszaniu się po Muzeum oraz wskazują prace możliwe do poznania za pomocą zmysłów innych niż wzrok. Ponadto w Bibliotece MOCAK-u znajdują się materiały dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, takie jak katalogi w alfabecie Braille’a do niektórych wystaw, tyflografiki, dotykowe opracowania wybranych dzieł oraz audiodeskrypcje. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Wiedzy o Sztuce: tel. (12) 263 40 35, adres e-mail: edukacja@mocak.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Na stronie internetowej oraz w recepcji w budynku głównym (A) można skorzystać z aplikacji tłumacz online PJM (polskiego języka migowego). Usługa umożliwia połączenie z tłumaczką/tłumaczem od poniedziałku do piątku oraz w soboty pracujące w godzinach 11–18.

Zwiedzanie dla osób g/Głuchych i słabosłyszących

W budynku głównym (A) znajdują się trzy pętle indukcyjne. Są umieszczone w Recepcji, szatni oraz księgarni Bookstore. Czwarta pętla indukcyjna znajduje się w Bibliotece (budynek B).

Większość materiałów audiowizualnych jest tłumaczona na PJM.

Istnieje możliwość organizacji grupowego zwiedzania Muzeum z przewodnikiem tłumaczonego symultanicznie na polski język migowy (PJM), a także warsztatów dostosowanych do potrzeb osób g/Głuchych. Spotkania odbywają się po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Wiedzy o Sztuce: tel. (12) 263 40 35, e-mail: edukacja@mocak.pl

Zwiedzanie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Istnieje możliwość organizacji grupowego zwiedzania Muzeum z przewodnikiem, a także warsztatów dostosowanych do potrzeb odbiorców z niepełnosprawnością intelektualną. Nasi edukatorzy oferują wsparcie w poruszaniu się po Muzeum, a także pomoc podczas zajęć. Spotkania odbywają się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Wiedzy o Sztuce: tel. (12) 263 40 35, e-mail: edukacja@mocak.pl

Udogodnienia dla osób starszych

W recepcji istnieje możliwość wypożyczenia składanych krzeseł.

Udogodnienia dla zwiedzających z małymi dziećmi

W budynku głównym (A), w obu toaletach przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znajdują się przewijaki.