OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//Gry i aplikacje angażujące w sztukę współczesną// Karina Jarzyńska

Gry i aplikacje angażujące w sztukę współczesną Karina Jarzyńska

Gry i aplikacje angażujące w sztukę współczesną

Karina Jarzyńska

„Nauczanie o sztuce współczesnej i angażowanie w nią” – tak nowojorskie MoMA definiuje rolę edukatorów muzealnych. Te dwa typy aktywności połączono spójnikiem „i”, sugerującym ich równorzędność. Kolejność również jest tu znacząca: „nauczanie” tradycyjnie stoi na pierwszym miejscu. Aktualne tendencje w badaniach nad uczeniem się prowokują jednak do odwrócenia tej relacji: zaangażowanie okazuje się warunkiem, który musi zostać spełniony, by odbiorca zdecydował się podjąć wysiłek przyswojenia proponowanych mu treści i umiejętności. Rolą muzeum jako instytucji edukacyjnej ‒ jak wskazuje łacińska etymologia słowa „edukacja” (ē (ex) + dūcō ‒ „prowadzić na zewnątrz”) ‒ byłaby zatem przede wszystkim zachęta do wyruszenia w drogę i wskazanie możliwych kierunków.

 

Artykuł w całości dostępny jest w wersji drukowanej dziewiątego numeru MOCAK Forum.