OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Konferencja //Sztuka i wolność//

Konferencja Sztuka i wolność

12.04.2014 godz. 11

Opublikowano: 01.04.2014

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK zaprasza na konferencję Sztuka i wolność, która odbędzie się 12 kwietnia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Limit miejsc został wyczerpany. Zapraszamy zarejestrowane osoby.

Konferencja jest poświęcona związkom między twórczością, odbiorem sztuki a rozwojem indywidualnej i zbiorowej wolności. Celem spotkania jest namysł nad procesami zachodzącymi podczas tworzenia i kontaktu ze sztuką, rolą edukacji, znaczeniem sztuki dla rozwoju jednostki i społeczeństwa. Zaprezentowane zostaną możliwości pogłębionego rozumienia tych fenomenów, oferowane przez wywodzące się z praktyki klinicznej współczesne myślenie psychoanalityczne.

Kategoria wolności jest ważna zarówno dla twórców współczesnych instytucji kultury, artystów, jak i psychoanalityków. Refleksja nad jej istotą jest potrzebna, by móc podejmować działania na rzecz osób zmagających się z różnego typu ograniczeniami.

Konferencja jest adresowana do pracowników instytucji kultury, nauczycieli, arteterapeutów, studentów kierunków humanistycznych i medycznych, osób zainteresowanych psychoanalityczną refleksją nad sztuką. Udział w niej może być pomocny w rozumieniu specyfiki tworzenia, odbioru sztuki, znaczenia kontaktu ze sztuką, a także w prowadzeniu twórczych zajęć dla różnych grup, w szczególności dla osób niepełnosprawnych.

Wydarzenie otworzy wernisaż wystawy prezentującej prace powstałe w pracowniach Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Współorganizatorem wystawy jest Oddział Psychiatryczny – Rehabilitacyjny 7B Szpitala im. dr. J. Babińskiego.

Konferencja odbywa się w ramach międzynarodowego projektu Potrzeba wolności zainicjowanego przez Radę Europy. Efektem projektu będzie dwujęzyczna, polsko-angielska publikacja.

Prelegenci
Lech Kalita
– certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, psycholog, tłumacz. Prowadzi praktykę kliniczną w Gdyni.
Ewa Modzelewska-Kossowska –  licencjonowana psychoanalityczka, psychoanalityczka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoanalityczka dzieci i młodzieży. Prowadzi praktykę kliniczną w Warszawie.
Bartosz Puk – licencjonowany psychoanalityk, superwizor i terapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Psychiatra i psychoterapeuta Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
Elżbieta Sala – kierowniczka Działu Edukacji MOCAK-u, psycholog, psychoterapeutka.

Kontakt
Elżbieta Sala
+48 12 263 40 44
sala@mocak.pl

Dodatkowe informacje
Od 2011 roku Dział Edukacji MOCAK-u przeprowadził kilkaset projektów edukacyjnych adresowanych do różnych grup, między innymi pacjentów leczonych psychiatrycznie, dorosłych osób z autyzmem, młodzieży uczącej się w szkołach specjalnych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej. W ramach długofalowych projektów współpracujemy między innymi z Oddziałem Psychiatrycznym – Rehabilitacyjnym 7B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego, Zespołem Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie, Fundacją Wspólnota Nadziei, Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

Program konferencji i szczegółówe informacje