Mocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Ogłoszenie o konkursie ofert na podnajem części lokalu użytkowego

Opublikowano: 01.07.2013

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie ogłasza konkurs na podnajem części lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni MOCAK CAFE w siedzibie Muzeum przy ul. Lipowej 4 w Krakowie na okres pięciu lat.

Lokal stanowiący przedmiot podnajmu składa się z kawiarni o pow. 155,6* m.kw., zaplecza o pow. 94,66 m.kw. oraz powierzchni dodatkowej 115 m.kw. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sezonowego ogródka przy kawiarni MOCAK CAFE w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku.

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty  wraz z załącznikami wg wzoru – w zamkniętej kopercie (format A4).
  2. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu lub uzyskania dodatkowych informacji należy zgłaszać się do Sekretariatu Muzeum, tel. 12 263 40 03, e-mail office@mocak.pl.
  3. Oferty na podnajem należy składać w Sekretariacie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK przy ul. Lipowej 4 od 26 lipca 2013 roku.

Termin składania ofert upływa 31 lipca 2013 roku (środa) o godzinie 1100

  1. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu  zawarte są w „Regulaminie konkursu ofert na podnajem części lokalu użytkowego”. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej ww.mocak.pl.
  2. Oferty niespełniające w/w wymogów nie będą rozpatrywane.
  3. Dyrektor Muzeum zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.

* wartość po skorygowaniu omyłki pisarskiej