OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca: asystentka/asystent ds. inwentaryzacji Archiwum

Praca: asystentka/asystent ds. inwentaryzacji Archiwum

Opublikowano: 03.04.2019

Przedmiot zlecenia: czynności asystentki/asystenta ds. inwentaryzacji Archiwum

Wymagania:
- student studiów magisterskich lub absolwent studiów wyższych, preferowany kierunek historia sztuki;
- wiedza z zakresu sztuki współczesnej oraz chęć poszerzania wiadomości z tej dziedziny;
- znajomość MS Office oraz sprawna obsługa programów do przetwarzania metadanych;
- rzetelność, umiejętność samodzielnej pracy.

Dodatkowym atutem będą:
- znajomość zasad inwentaryzacji i ewidencjonowanie muzealiów, archiwaliów oraz materiałów pomocniczych i naukowych;
- staże lub doświadczenie w zakresie czynności objętych zleceniem;
- znajomość języka angielskiego.

Zakres czynności zlecenia:
- inwentaryzacja materiałów pomocniczych i naukowych wchodzących w skład Archiwum MOCAK-u oznaczonych sygnaturą AA oraz AGK, w tym:

  • stworzenie opisu inwentarzowego oraz wprowadzenie do ewidencji 4000 obiektów znajdujących się w Archiwum Grupy Krakowskiej;
  • kontrola ewidencji Archiwum Artystów (13 000 obiektów), numerów ewidencyjnych, wprowadzenie do systemu metadanych oraz uzupełnienie ewidencji o brakujące obiekty (ok. 500);
  • pomoc w procesach digitalizacji obiektów.

Warunki wykonywania czynności zlecenia:
- miejsce wykonywania czynności zlecenia: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
- czas trwania umowy zlecenia: osiem miesięcy;
- czynności zlecenia wykonywane będą przez 20–30 godzin tygodniowo w czasie pracy Działu Sztuki (8–16);
- stawka godzinowa: 17 zł brutto.

Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej lub/i numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub wykonywania czynności zlecenia o podobnym zakresie;
- list motywacyjny;
- podpisana klauzula informacyjna

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową – pod adresem: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja-uc@mocak.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: Dział Sztuki) do 10.4.2019 (liczy się data wpływu do Muzeum).

Dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.6.1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 22 Kodeksu Pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).