OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca. Dział Sztuki

Praca. Dział Sztuki

Opublikowano: 14.09.2023

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK (dalej MOCAK) ogłasza nabór na stanowisko: adiunkt / kustosz / asystent (adiunktka / kustoszka / asystentka) w Dziale Sztuki

1. Kwalifikacje zawodowe:

– na stanowisku asystenta/ asystentki:

  • ukończone studia pierwszego stopnia z zakresu gromadzenia zbiorów (zgodnie z profilem MOCAK-u), w tym historia sztuki.

– na stanowisku adiunkta/ adiunktki:

  • ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu gromadzenia zbiorów (zgodnie z profilem MOCAK-u), w tym historia sztuki.

– na stanowisku kustosza/ kustoszki:

  • ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu gromadzenia zbiorów (zgodnie z profilem MOCAK-u), w tym historia sztuki;
  • ukończone studia podyplomowe z zakresu gromadzonych w MOCAK-u zbiorów lub dorobek zawodowy w zakresie działalności muzealniczej;
  • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w muzeach w Polsce lub podmiotach prowadzących działalność muzealniczą znajdujących się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zakres zadań:

– na stanowisku adiunkta/ adiunktki:

1) Koordynowanie powierzonych wystaw i projektów, w tym:
a) opracowywanie budżetu oraz harmonogramu realizacji wystaw i projektów;
b) monitorowanie procesu realizacji wystaw i projektów;
c) prowadzenie korespondencji wystaw i projektów w językach polskim i angielskim;
d) bieżąca koordynacja wszystkich spraw i działań związanych z realizacją wystaw i projektów;
e) przedstawianie propozycji umów w sprawach związanych z realizacją wystaw i projektów;
f) pomoc w przygotowaniu aplikacji grantowych oraz w rozliczaniu wystaw i projektów;
g) przygotowywanie tekstów o prezentowanych pracach, artystach i projektach.

– na stanowisku kustosza/ kustoszki:

1) Koordynowanie powierzonych wystaw i projektów, w tym:
a) opracowywanie budżetu oraz harmonogramu realizacji wystaw i projektów;
b) monitorowanie procesu realizacji wystaw i projektów;
c) prowadzenie korespondencji wystaw i projektów w językach polskim i angielskim;
d) bieżąca koordynacja wszystkich spraw i działań związanych z realizacją wystaw i projektów;
e) przedstawianie propozycji umów w sprawach związanych z realizacją wystaw i projektów;
f) pomoc w przygotowaniu aplikacji grantowych oraz w rozliczaniu wystaw i projektów;
g) przygotowywanie tekstów o prezentowanych pracach, artystach i projektach.

2) Pełnienie funkcji kuratora powierzonych wystaw i projektów, w tym:
a) opracowanie merytorycznej koncepcji wystawy lub projektu;
b) dobór artystów i bieżąca współpraca z nimi oraz z osobami merytorycznie zaangażowanymi w realizację wystawy lub projektu, w językach polskim i angielskim;
c) przygotowanie wstępnej koncepcji aranżacji wystawy lub projektu oraz ich identyfikacji wizualnej we współpracy z grafikami i Działem Promocji;
d) przygotowanie koncepcji wydawnictwa towarzyszącego wystawie;
e) przygotowanie założeń promocyjnych wystawy lub projektu, w tym opracowanie odpowiednich tekstów i współpraca przy tworzeniu materiałów wizualnych towarzyszących wystawie lub projektowi;
f) przygotowanie budżetu wystawy lub projektu;
g) współpraca z osobami odpowiadającymi za montaż, obsługę i promocję wystawy lub projektu.

3) Przygotowywanie propozycji programowych dla MOCAK-u (wystawy, spotkania, konferencje).

3. Warunki pracy na stanowisku:

1) wymiar zatrudnienia: pełny etat;
2) czas pracy: system jednozmianowy;
3) miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
4) rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na zastępstwo

4. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a) oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu;
b) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych;
c) oświadczenie o posiadanym wykształceniu;
d) przygotowany przez kandydata lub kandydatkę opis wybranej pracy prezentowanej obecnie na wystawie Kolekcji MOCAK-u;
e) podpisana klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust. 4. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem lub z tytułem mejla: „Nabór na stanowisko adiunkta / kustosza w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub przesyłać drogą pocztową pod adresem: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną pod adresem: rekrutacja@mocak.pl do 31 października 2023 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych przez nie wskazanych.

 


 

Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).