OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca. Dział Wydawnictw

Praca. Dział Wydawnictw

Opublikowano: 24.11.2021

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalisty redaktora / specjalistki redaktorki w Dziale Wydawnictw.

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisku:
a)      wykształcenie wyższe albo średnie specjalistyczne z trzyletnim stażem pracy.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)     prowadzenie spraw Działu Wydawnictw;
b)     redakcja i korekta tekstów w języku polskim;
c)     wstępna weryfikacja przekładów na język angielski;
d)     pozyskiwanie licencji prawnoautorskich na potrzeby publikacji (w porozumieniu z radcą prawnym oraz pracownikami merytorycznymi).

3. Warunki pracy na danym stanowisku:
a)      wymiar zatrudnienia: pełny etat;
b)      czas pracy: system jednozmianowy;
c)      miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
d)      rodzaj umowy o pracę: na okres próbny.

4. Wymagane dokumenty:
1)     życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a)     oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
b)     oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych;
c)     oświadczenie o posiadanym wykształceniu;
d)     podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w pkt. 1) Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty redaktora / specjalistki redaktorki w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową pod adresem: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną pod adresem rekrutacja@mocak.pl w terminie do 10 grudnia 2021 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem wskazanych przez siebie danych kontaktowych.


Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).