OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca. Osoba sprzątająca

Praca. Osoba sprzątająca

Opublikowano: 16.11.2022

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko osoby sprzątającej.

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)      codzienne sprzątanie pomieszczeń (mycie, czyszczenie, odkażanie) , budynek A i B
b)      sprzątanie klatek schodowych
c)      mycie okien
d)      stałe doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach, łazienkach i kuchni
e)      pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych - przygotowanie pomieszczenia

2. Warunki pracy na danym stanowisku:
a)      Wymiar zatrudnienia: ¾ etatu
b)      Czas pracy: system równoważnego czasu pracy
c)      Miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
d)      Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny, po okresie próbnym możliwa umowa na czas określony.

3. Wymagane dokumenty:
1)      Życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona) datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a)      Oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
b)      Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
c)      Oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
d)      Podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazanych w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

4. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko osoby sprzątającej” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową na adres:
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30- 702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl w terminie do dnia 15.1.2022 (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.


 

Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).