Mocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Praca: recepcjonista(-tka) / kasjer(-ka)

Opublikowano: 13.05.2019

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko recepcjonista(-tka)/kasjer(-ka) w MOCAK-u.

 1. Wymagania niezbędne:
  - wykształcenie średnie.
 2. Zakres wykonywanych zadań:
  - obsługa widzów polsko- i obcojęzycznych;
  - prowadzenie dokumentacji w zakresie obrotu środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania;
  - udzielanie informacji na temat wystaw i wydarzeń;
  - sprzedaż biletów (w tym obsługa kasy fiskalnej).
 3. Warunki pracy na danym stanowisku:
  - wymiar zatrudnienia: 3/4 etatu;
  - czas pracy: system równoważnego czasu pracy;
  - miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
  - rodzaj umowy: o pracę;
  - wynagrodzenie zasadnicze: 1900–2100 PLN brutto miesięcznie.
 4. Wymagane dokumenty:
  - życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  - oświadczenie o wykształceniu lub kopie dokumentów je potwierdzających;
  - podpisana klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust. 4. Klauzula informacyjna w wersji edytowalnej stanowi załącznik do ogłoszenia.
 5. W przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia pracodawcy do wglądu oryginałów świadectw pracy potwierdzających staż pracy i dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko recepcjonista/ kasjer w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum lub przesłać drogą pocztową pod adresem: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków lub pocztą elektroniczną pod adresem: rekrutacja@mocak.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: „Recepcja”) do 20 maja 2019 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).
 7. Osoby, które spełnią wymóg niezbędny (formalny), będą informowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem wskazanych przez nie danych kontaktowych.
 8. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum adres www.mocak.pl/kontakt zakładka Praca/Staże.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 22 Kodeksu Pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków