OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
- wersja skrócona

  1. Pracownicy Muzeum oraz inne osoby, z którymi Muzeum współpracuje, mające w ramach swoich obowiązków bezpośredni kontakt z małoletnimi, czy osobami poniżej 18 roku życia, działają przede wszystkim dla dobra małoletnich i traktują małoletnich z szacunkiem.
  2. Pracownicy Muzeum nie stosują przemocy wobec małoletnich, nie zawstydzają ich, nie lekceważą i nie obrażają, starają się rozmawiać z nimi w sposób dostosowany do sytuacji i wieku. Podnoszą głos tylko wtedy, gdy jest to konieczne (np. w sytuacji zagrożenia).
  3. Bezpośredni kontakt pracownika Muzeum z małoletnim nie może być niejawny lub ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek nagrodą ani wynikać z relacji podporządkowania.
  4. Pracownicy Muzeum nie kontaktują się z małoletnimi z wykorzystaniem prywatnych kanałów komunikacji bez wiedzy opiekunów małoletnich (rodziców lub innych opiekunów, którzy za nich odpowiadają).
  5. W przypadku, gdy pracownicy Muzeum dostrzegą, że małoletni może być krzywdzony przez innego małoletniego lub jakąkolwiek osobę dorosłą, powiadomi o tym osoby odpowiedzialne w Muzeum, a jeśli będzie taka potrzeba, również odpowiednie służby. Dyrektor Muzeum, Zastępca Dyrektora lub osoba podejmując interwencję przeprowadzi rozmowę z opiekunami małoletniego i wskaże, gdzie można szukać pomocy.
  6. Pracownicy Muzeum zapewniają ochronę danych osobowych i wizerunku małoletniego. Utrwalenie wizerunku małoletniego wymaga zgody opiekuna. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy małoletni jest elementem większej grupy (np. zgromadzenia, publicznego wydarzenia) – wtedy zgoda nie jest potrzebna.
  7. Osobą odpowiedzialną za stosowanie Standardów jest kierownik Działu Wiedzy o Sztuce.
  8. Małoletni podczas wizyty w Muzeum nie uzyskują dostępu do urządzeń elektronicznych i Internetu, jednak pracownicy Muzeum – edukatorzy – w miarę możliwości sprawują nadzór nad sposobem korzystania z Internetu przez małoletnich na własnych urządzeniach.
  9. Każdy pracownik Muzeum musi znać i stosować Standardy. Małoletni i ich opiekunowie przed wzięciem udziału w wydarzeniach, warsztatach i zorganizowanych zwiedzaniach wystaw zapoznają się z treścią Standardów. Standardy w wersji pełnej i skróconej są umieszczone w wersji drukowanej w hallu Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum.

 

Standardy ochrony małoletnich - wersja pełna