OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//W poszukiwaniu integracji//

Wystawa kolaży autorstwa uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie W poszukiwaniu integracji

22.03.2015 - 22.03.2015

„Fakt, że jest się ojcem czy matką, nie niesie już ze sobą automatycznie rodzicielskiego autorytetu moralnego. Dzisiaj na szacunek trzeba sobie zasłużyć osobistą postawą weryfikowaną przez dzieci w życiu codziennym. Czyli że i rodzice muszą stale rozwijać się i kształcić, kontrolować swoje postawy moralne – co nie jest łatwe przy codziennej ciężkiej pracy. Ale jest to chyba jedyne rozwiązanie, jeśli zamiast »walki pokoleń« miałbynastąpić dialog między rodzicami a dziećmi. Z perspektywy psychiatry wydaje mi się, że każda walka między bliskimi ludźmi – szczególnie między rodzicami i dziećmi – przynosi w konsekwencji tylko klęskę dla wszystkich »walczących« stron. Klęską tą – w naszych terminach – może być zaburzenie psychiczne u kogokolwiek z członków rodziny. Myślę, że można by oczekiwać od współczesnych rodziców większej tolerancji i zrozumienia dla problemów dojrzewających dzieci: mimo że łączyłoby się to z silnym lękiem i stresem. Natomiast od adolescentów szybszego, niż to się często dzieje, przejmowania odpowiedzialności za siebie – i większego zrozumienia dla trudnych problemów ich rodziców”.

Maria Orwid, Zaburzenia psychiczne u młodzieży, 1981

Na wystawie zaprezentowane zostały prace uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie, wykonane w technice kolażu na zajęciach wychowawczych, kółku plastycznym oraz na warsztatach w ramach współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. ZSS nr 2 w Krakowie jest placówką przeznaczoną dla dzieci przewlekle chorych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika przy ulicy Strzeleckiej oraz w Szpitalu Uniwersyteckim przy ulicy Kopernika. Placówka zapewnia nauczanie w zakresie podstaw programowych szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Jej celem jest oddziaływanie terapeutyczne, a głównymi zadaniami: nawiązanie kontaktu z uczniem, przywrócenie wiary we własne siły i zaufania do otoczenia oraz pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych wynikających z choroby. Podczas zajęć w Muzeum uczniowie szkoły tworzyli prace inspirowane dziełami między innymi Aliny Dawidowicz, Edwarda Dwurnika, Władysława Hasiora, Jiríego Kolářa, Marka Kraussa, Nikifora Krynickiego, Wisławy Szymborskiej. Powstały także książki inspirowane prezentowanymi w Muzeum art bookami. Współpraca pomiędzy ZSS nr 2 i MOCAK-iem trwa od września 2012 roku, jak dotąd odbyło się kilkanaście warsztatów z udziałem uczniów chorujących psychicznie. Wystawa stanowiła wydarzenie towarzyszące konferencji W poszukiwaniu integracji. Praca z uczniem z zaburzeniami psychicznymi dedykowanej pamięci prof. Marii Orwid.

Wystawę przygotował Dział Edukacji MOCAK-u (Maria Prawelska, Elżbieta Sala) we współpracy z ZSS nr 2 (Anna Młotek, Maja Raczyńska-Ścigaj, Renata Skurczyńska-Piekło). Prace powstały podczas zajęć prowadzonych przez: Anetę Arion, Annę Bogusz-Corkill, Dorotę Gabryś, Dobrosławę Galus, Krystynę Jurgę, Beatę Kadłubowską, Kingę Klubę-Mazur, Annę Młotek, Jadwigę Orzechowską, Jolantę Ożóg, Marię Prawelską, Elżbietę Salę, Renatę SkurczyńskąPiekło, Izabelę Szalewską, Krzysztofa Ślósarczyka, Katarzynę Tomalę.


Miejsce:
Budynek B
Data wystawy:
22.03.2015 - 22.03.2015
Wernisaż:
21.03.2015 godz. 18:30
Wykonanie prac:
Wystawa kolaży autorstwa uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie
Organizatorzy::
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Stowarzyszenie Pedagogów i Terapeutów SPiT oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie.