OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//Wtorki z Kolekcją//. Wojciech Bruszewski

Przejdź do wystawy

Wtorki z Kolekcją. Wojciech Bruszewski

13.02.2018 godz. 11–19

Opublikowano: 05.02.2018

W lutym, w ramach dwuletniego projektu Wtorki z Kolekcją, prezentujemy autorski wybór filmów Wojciecha Bruszewskiego Dziesięć prac (YYAA, Tekst-drzwi, Dotknięcie video 7, Dotknięcie video 5, Dotknięcie video 1, Łyżeczka, Paczka zapałek, Dotknięcie video 8, Wejście – wyjście, Outside) z lat 1973–1977. Dokonywane przez artystę manipulacje na dźwięku i obrazie naruszają przekonanie, że w przekazie technika filmowa jest obiektywna. Dziesięć prac wpisuje się w tendencję w sztuce lat 70. polegającą na analizie mediów. Odnosi się także do tezy „środek przekazu jest przekazem”, postawionej przez Marshalla McLuhana w książce Zrozumieć media z 1964 roku. Zgodnie z tym stwierdzeniem również medium, a nie jedynie treść przekazu, powinno być poddawane analizie.

Wojciech Bruszewski (1947–2009) był prekursorem sztuki wideo w Polsce oraz współzałożycielem Warsztatu Formy Filmowej. Podejmował próby wizualizacji języka, między innymi poprzez przyporządkowanie poszczególnym literom alfabetu fragmentów pejzażu lub pozycji ciała. Jako jeden z pierwszych artystów w Polsce wykorzystywał w swojej twórczości komputer. Napisany przez niego program generował sonety w absurdalnym języku, zachowujące jednak wszelkie reguły poetyckie. Wybrane utwory były recytowane przez Leona Niemczyka w 2000 roku.