OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//Żywoty prawa autorskiego//. Wykład prof. Paula K. Saint-Amoura

Żywoty prawa autorskiego. Wykład prof. Paula K. Saint-Amoura

05.06.2015 godz. 18.30

Opublikowano: 25.05.2015

W piątek 5 czerwca o godzinie 18.30 zapraszamy na wykład profesora Paula K. Saint-Amoura poświęcony związkom prawa autorskiego z literaturą i sztuką.

Prawo autorskie jest zwykle kojarzone z działalnością artystyczną oraz regulacjami dotyczącymi tego, kto i na jakich warunkach może korzystać z powstających utworów. Rosnące znaczenie własności intelektualnej w rozwiniętych gospodarkach sprawia jednak, że prawo autorskie obejmuje coraz większe obszary życia. Już dziś toczą się dyskusje nad tym, czy kod genetyczny i organizmy modyfikowane genetycznie stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Samo prawo okazuje się natomiast ściśle związane z naszym rozumieniem życia oraz sposobami sprawowania nad nim władzy. Paul K. Saint-Amour, literaturoznawca i krytyk prawa autorskiego, profesor University of Pennsylvania, będzie mówił o związkach własności intelektualnej i biopolityki oraz o miejscu literatury i sztuki, a także refleksji nad nimi.

Wykład odbędzie się w ramach międzynarodowego seminarium „Literatura i sztuki. Prawa autorskie zastrzeżone”, organizowanego przez Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ oraz Centrum Studiów Humanistycznych UJ w dniach 5–6 czerwca 2015 roku. Program seminarium >>>

Paul K. Saint-Amour, profesor literatury angielskiej na University of Pennsylvania, zajmuje się literaturą modernistyczną, ze szczególnym uwzględnieniem problemów powieści, prawa, traumy oraz studiów nad kulturą wizualną. Za książkę The Copywrights: Intellectual Property and the Literary Imagination (Cornell UP, 2003) otrzymał nagrodę Modern Language Association. Jego artykuły ukazywały się w takich czasopismach jak „Comparative Literature Studies”, „Critical Inquiry”, „Diacritics”, „Modernism/Modernity”, „Nineteenth-Century Studies”, „Novel”, „Post 45”, „Public Books”, „Theory, Culture, and Society” oraz „Representations”. Przed kilkoma laty Saint-Amour brał udział w panelu zainicjowanym przez International James Joyce Foundation (IJJF) w celu zbadania historii udzielania zgód oraz kryteriów stosowanych przez spadkobierców Jamesa Joyce’a, a także ogólnego problemu dozwolonego użytku w badaniach naukowych. Saint-Amour zasiada również w radzie naukowej czasopisma open-access „Authorship”. Od 2012 roku pełni funkcję prezesa Modernist Studies Association, w którym wraz z Robertem Spoo współtworzy oddział specjalny ds. dozwolonego użytku. Redagował tom Modernism and Copyright (2011) wydany przez Oxford University Press w ramach serii „Modernist Literature and Culture”. Jego ostatnia książka nosi tytuł Tense Future: Modernism, Total War, Encyclopedic Form.

Paul Saint Amour, fot. Nomi Stolzenberg

Seminarium realizowane jest w ramach grantu badawczego „Literatura nowoczesna i prawo autorskie”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/N/HS2/02796.

Wykład odbędzie się w języku angielskim. Uczestnikom spotkania zostanie udostępnione tłumaczenie na język polski.