OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//Pracownia światła//

Pracownia światła

15.05.2015 - 14.06.2015

Rok 2015 został ogłoszony przez UNESCO Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. Na wystawie w Galerii Re zaprezentowaliśmy projekty lamp studentów Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Powstały one w latach 2002–2014 w Pracowni Projektowania Konceptualnego prof. Piotra Bożyka. Na wystawie pokazaliśmy część prototypów oraz dokumentację fotograficzną kilkunastu projektów.

Światło elektryczne poza zastosowaniem praktycznym ma duże walory estetyczne. Może stanowić główne medium dla artysty (Angela Bulloch, Keith Sonnier). Jest również atrakcyjną inspiracją dla designerów, którzy w projektach balansują między walorami funkcjonalnymi i estetycznymi obiektu.

Program dydaktyczny Pracowni Projektowania Konceptualnego ma ambicje tworzenia rzeczy zaskakujących. Kluczem jest innowacyjność i racjonalne myślenie o funkcji. W prezentowanych obiektach wykorzystano zarówno najnowsze, jak i tradycyjne dla przemysłu oświetleniowego materiały (drewno, metal, tkanina). Źródłem światła w tych projektach są energooszczędne, nieemitujące ciepła żarówki LED. Dają one nowe możliwości kształtowania lamp, użytkownik może bowiem bezpiecznie ich dotykać.

Konstrukcja wszystkich lamp umożliwia ich różnorodną aranżację. Z założenia jest to design interaktywny, nie dotyczy to jednak prototypów. Użytkownik staje się współtwórcą wprowadzającym zmiany w układzie i wyglądzie lampy. Ten kierunek projektowania ma silne podstawy teoretyczne w koncepcjach ergonomicznych profesorów Akademii, przede wszystkim ikony krakowskiego designu Andrzeja Pawłowskiego. Pierwszy dziekan Wydziału Form Przemysłowych postulował formę odbioru dzieła niemal tożsamą z tworzeniem. Charakter prezentowanych prac wynika z zaszczepienia w młodym pokoleniu tego sposobu myślenia o relacji z przedmiotem. Integracja użytkownika z obiektem ma ukazać, że design służy nie tylko przestrzeni, ale przede wszystkim człowiekowi.

Autorzy prezentowanych prototypów: Joanna Guzik, Alicja Jakubas, Kaja Kordas, Alicja Kromka, Maria Markowska, Magdalena Pasternak, Alicja Prussakowska, Marta Stanisz, Tomasz Wagner, Maria Wojtera

Autorzy prototypów prezentowanych w formie dokumentacji fotograficznej: Jakub Jagiełło, Lidia Koczyba & Joanna Nieć, Maria Korzeńska, Olga Kuźniar, Urszula Tarasiuk

Miejsce:
Galeria Re
Data wystawy:
15.05.2015 - 14.06.2015
Wernisaż:
14.05.2015 godz. 18
Kurator:
Martyna Sobczyk
Współpraca:
Piotr Bożyk, Maciej Własnowolski