OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//Sztuka i wolność. Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem twórczości//

Przejdź do wystawy

Sztuka i wolność. Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem twórczości

Publikacja Sztuka i wolność. Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem twórczości ukazuje się w ramach międzynarodowego projektu Potrzeba wolności, współfinansowanego przez Radę Europy i pod jej patronatem. Projekt został zainicjowany i był koordynowany przez Deutsches Historisches Museum w Berlinie, w którym jesienią 2012 roku zaprezentowano pierwszą odsłonę 30. wystawy Rady Europy Potrzeba wolności. Sztuka europejska po 1945 roku. Kolejne miały miejsce w Mediolanie (Palazzo Reale) i Tallinnie (Eesti Kunstimuuseum – Kumu Kunstimuuseum). W Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, będącym polskim partnerem projektu, zaprezentowano nową wersję wystawy (trwała ona od 18 października 2013 do 26 stycznia 2014 roku). Jej kuratorkami były Delfina Jałowik, Monika Kozioł i Maria Anna Potocka. Pokazano prace 47 artystów z 17 krajów europejskich.

Wystawa stała się punktem wyjścia dla wielowymiarowego projektu edukacyjnego Sztuka i wolność, w ramach którego 12 kwietnia 2014 roku w MOCAK-u odbyła się konferencja psychoanalityczna pod tym samym tytułem, nad którą patronat objęło Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Była ona poświęcona związkom między twórczością, odbiorem sztuki a rozwojem indywidualnej i zbiorowej wolności. Celem spotkania był namysł nad procesami zachodzącymi podczas tworzenia sztuki i kontaktu z nią, rolą edukacji kulturalnej, znaczeniem twórczości dla rozwoju jednostki i społeczeństwa. Zaprezentowane zostały możliwości pogłębionego rozumienia tych fenomenów, oferowane przez wywodzące się z praktyki klinicznej współczesne myślenie psychoanalityczne. Podczas konferencji referaty wygłosili: Lech Kalita, Ewa Modzelewska-Kossowska, Bartosz Puk oraz Elżbieta Sala.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była wystawa Prywatne wnętrze kuratorowana przez Magdalenę Mazik oraz Elżbietę Salę. Przedstawione zostały na niej prace ze zbiorów najstarszej placówki psychiatrycznej w Krakowie, jednocześnie patronującej wydarzeniu – Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego. Wystawa ukazywała znaczenie sztuki w różnych sferach życia oraz funkcje, jakie może pełnić w procesie rozwoju wewnętrznej wolności.

Od 7 października do 3 listopada wystawa Prywatne wnętrze będzie prezentowana w Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, natomiast od 17 listopada do 15 grudnia pokażemy ją na Zamku Książ w Wałbrzychu. Oba wydarzenia będą odbywać się w ramach Wielkopolskich Dni Zdrowia Psychicznego organizowanych przez Fundację Concordia.

Publikacja prezentuje przekrój działań podjętych w ramach projektu Potrzeba wolności przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Zawiera tekst autorstwa Marii Anny Potockiej Świadomość niewoli jest początkiem wolności, który pierwotnie ukazał się w katalogu do polskiej odsłony wystawy. Część Sztuka i wolność zawiera teksty referatów wygłoszonych podczas konferencji oraz artykuły napisane na potrzeby tej publikacji – autorstwa Tomasza Fortuny, Stephena Frosha oraz Andrzeja Werbarta.

W dalszej części książki prezentujemy tekst kuratorski oraz dokumentację wystawy Prywatne wnętrze. Dodatek zawiera biogramy artystów, których prace były na niej prezentowane. Publikacja ukazuje złożoność i wielowątkowość podjętych przez Muzeum inicjatyw na rzecz zbadania i upowszechnienia idei wolności. Refleksja nad jej istotą jest potrzebna, by móc podejmować adekwatne działania na rzecz osób zmagających się z różnego typu ograniczeniami.

Sztuka i wolność. Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem twórczości

redakcja: Elżbieta Sala
język publikacji: polski, angielski
przekład: William Brand, Lech Kalita, Anda MacBride
redakcja i korekta tekstu angielskiego: Lech Kalita, Anda MacBride
opracowanie biogramów: Karina Jarzyńska, Magdalena Mazik, Elżbieta Sala
projekt graficzny, DTP, zdjęcia prac: Rafał Sosin
liczba stron: 160
format: 170 x 230 mm
wydawnictwo: MOCAK
rok wydania: 2014
ISBN 978-83-62435-34-0
rok wydania: 2014

Nakład wyczerpany

30. wystawa Rady Europy "Potrzeba wolności. Sztuka europejska po 1945 roku" została zorganizowana przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Kultura.

Projekt "Potrzeba wolności" został zorganizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną.

http://admin.mocak.pl/system/images/10103/36ac6c36a6_large.jpg?1393321774