OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 15.06.2021

Nazwa zamówienia: System sprzedaży oraz sprzedaży online biletów.

"Zamówienie jest udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami)".

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej części Zamawiającym prosi o przesłanie w terminie do dnia 22.6.2021 na adres skrzynki pocztowej madej@mocak.pl oferty na wykonanie zamówienia zgodnie z poniższym opisem.

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa, licencja, instalacja i wdrożenie gotowego systemu sprzedaży oraz sprzedaży online biletów dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK oraz urządzenia zewnętrzne do nich służące.

1. Dostarczone oprogramowanie musi zawierać bezterminowe licencje, umożliwiające nieograniczone czasowo użytkowanie oprogramowania, również po zakończeniu trwania umowy wsparcia technicznego świadczonego przez Wykonawcę.

2. System musi działać w środowisku odpowiednio dla:

- CLIENT – Microsoft Windows 7,8,10 oraz na urządzenia mobilne

- SERWER – Microsoft Server 2016 lub Linux

3. System musi być w pełni kompatybilny z systemem księgowym Comarch Optima.

4. Wdrożenie ma obejmować konfigurację sprzętu, uruchomienie oprogramowania oraz szkolenie pracowników z jego obsługi.

5. System musi umożliwiać klientom kupowanie biletów online poprzez dowolną przeglądarkę internetową, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

6. System musi posiać możliwość wprowadzania różnej stawki VAT do wybranych pozycji z cennika.

7. System w sprzedaży biletów online musi umożliwiać klientom otrzymanie biletu na wskazanego mejla, który w dowolnym momencie może być przez niego okazany.

8. System musi umożliwiać sprzedaż biletów w siedzibie Zamawiającego również bez połączenia z Internetem.9. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

10. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie warunki świadczenia opieki technicznej oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania.

11. System sprzedaży online musi mieć możliwość wyboru języka przez klienta, minimum dwa języki – polski i angielski.

12. System musi mieć możliwość zarządzania dowolna liczbą wydarzeń biletowanych.

13. System musi mieć możliwość opisu każdego wydarzenia.

14. Bilety muszą zawierać informacje zdefiniowane przez Zamawiającego.

15. System musi mieć możliwość wprowadzania dowolnych cen.

16. System musi mieć możliwość wprowadzania dowolnej informacji do każdej pozycji cennika.

17. System musi mieć możliwość ustalania kolejności pozycji cennika.

18. System musi mieć możliwość zdefiniowania dla sprzedaży reguł, które uprawniają do sprzedaży wybranych rodzajów biletów.

19. System musi mieć możliwość zarządzania dowolną liczbą terminów wydarzeń.

20. System musi mieć możliwość zarządzania dowolną liczbą miejsc na wydarzeniach.

21. System musi mieć możliwość ustalenia zakresu danych kontrahenta.

22. System musi mieć możliwość dowolnej liczby zgód kontrahenta (np. regulamin).

23. System musi mieć możliwość zarządzania uprawnieniami pracowników.

24. System musi umożliwiać płatność przelewem zarówno przez zakup biletów online, jak i w siedzibie Muzeum.

25. System musi mieć możliwość anulowania rezerwacji.

26. System musi mieć możliwość poprawy danych na fakturze.

27. System musi mieć możliwość zwrotu biletu.

28. System musi mieć możliwość definiowania dowolnej liczby rabatów.

29. System musi mieć możliwość definiowania dolnej liczby miejsc kontroli biletów.

30. System musi mieć możliwość korzystania z minimum dwóch stanowisk sprzedaży biletów jednocześnie.

31. System musi mieć możliwość utworzenia dowolnej liczby użytkowników będących kasjerami.

32. System musi mieć możliwość raportowania w dowolnym momencie.

33. System musi mieć możliwość kontrolowania biletów za pomocą urządzenia mobilnego.

34. W skład zamówienia wchodzą urządzenia zewnętrzne: dwie drukarki fiskalne, dwie drukarki biletów, jeden czytnik do kontroli biletów.

35. W celu weryfikacji złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do przeprowadzanie prezentacji przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 30.9.2021.

Oferta winna zawierać (kryteria wyboru oferty):

  • Cenę brutto wykonania zamówienia
  • Termin wykonania zamówienia
  • Opis sposobu i warunków wykonania zamówienia
  • Warunki gwarancji
  • Inne

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.