Mocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Kolekcja MOCAK-u

od 15.08.2017

Nowa wystawa Kolekcji MOCAK-u składa się z dwóch odrębnych i bardzo odmiennych części. Po stronie lewej od wejścia do tej przestrzeni prezentujemy artystów, którzy urodzili się w latach 70. i mieszkają w Krakowie. Ta ekspozycja jest aneksem do wystawy Artyści z Krakowa. Generacja 1970–1979 (20.10.2017–1.4.2018), która zostanie otwarta piętro wyżej, a na której pokazujemy prace powstałe w ostatnich trzech latach. W pokazie krakowskich artystów z Kolekcji medium dominującym jest malarstwo. Dlatego w części prawej nowej ekspozycji pokazujemy przede wszystkim rzeźby i obiekty pozyskane do zbiorów Muzeum w ciągu ostatnich dwóch lat. Na tej ekspozycji prezentujemy realizacje Pawła Althamera, Daniela Arshama, Feika Beckersa, Krzysztofa M. Bednarskiego, Guida Casaretta, Jana Christensena, Deborah Sengl, Ai Weiweia. Po stronie prawej są artyści zagraniczni, po stronie lewej artyści polscy.

W ramach pokazu krakowskiego prezentujemy Rafała Bujnowskiego, Karolinę Kowalską, Pawła Książka, Marcina Maciejowskiego, Małgorzatę Markiewicz, Bartka Materkę, Joannę Pawlik i Wilhelma Sasnala. Wszystkie prace pochodzą z naszej Kolekcji. Ta wystawa umożliwia porównanie ich najbardziej aktualnej twórczości z pracami wcześniejszymi.

Od marca 2016 roku w ramach wystawy Kolekcji prezentujemy także interaktywną instalację Krystiana Lupy Live Factory 2: Warhol by Lupa, zbudowaną na bazie scenografii do jego sztuki Factory 2, której premiera odbyła się w Starym Teatrze w 2008 roku.

Kolekcja MOCAK-u jest tworzona od samego początku istnienia Muzeum. Obecnie w zbiorach znajduje się 4755 prac 279 artystów polskich i zagranicznych. Ambicją MOCAK-u jest wyjaśnianie sztuki i uświadamianie odbiorcom, że sztuka współczesna jest ważnym partnerem codzienności, a także istotnym komentarzem i konieczną krytyką świata, w którym żyjemy. Tak rozumiana sztuka ma służyć wszystkim. Kolekcja stanowi ważne narzędzie w procesie zaprzyjaźniania odbiorcy ze sztuką. Zadaniem MOCAK-u jest odpowiednia aranżacja spotkania odbiorcy z dziełem.

Miejsce:
Poziom -1
Artyści:
Paweł Althamer
Daniel Arsham
Mirosław Bałka
Feiko Beckers
Krzysztof M. Bednarski
Anatolij Biełow
Rafał Bujnowski
Guido Casaretto
Jan Christensen
Josef Dabrenig
Oskar Dawicki
Stanisław Dróżdż
Pola Dwurnik
Leopold Kessler
Ragnar Kjartansson
Grzegorz Klaman
Karolina Kowalska
Jarosław Kozłowski
Paweł Książek
Marek Kvetán
Ane Lan
Marcin Maciejowski
Małgorzata Markiewicz
Bartek Materka
Joanna Pawlik
Józef Robakowski
Wilhelm Sasnal
Deborah Sengl
Ai Weiwei
Heimo Zobernig
Kuratorzy:
Monika Kozioł
Maria Anna Potocka